Peuteropvang

Onze jongste leerlingen zitten op Peuteropvang 'De Toverberg'.
De Toverberg is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur (de deur gaat open om 8.20 uur).

Elke peuter komt minimaal twee keer per week. De peuters worden hier gestimuleerd in hun ontwikkeling op motorisch, cognitief, sociaal en emotioneel gebied. De taalontwikkeling, creativiteit, het spelen, muziek en bewegen komen dan ook dagelijks aan bod.

Wij werken met het voorschoolprogramma Puk & Ko. Deze methode besteedt aandacht aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. De nadruk ligt hierbij vooral op de taalvaardigheden spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

De peuters gaan als ze vier jaar worden naar de basisschool. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen de leerkrachten en de werkwijze al kennen. Door nauwe samenwerking zorgen we voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn.

Heeft u zin om een kijkje te nemen en een rondleiding te krijgen? Bel gerust voor een afspraak. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw kind. Neem uw peuter alvast mee als u langskomt. Dan kan hij of zij fijn tijdens dit bezoek meespelen.

Telefoonnummer: 010-4214668
E-mail: info@kbsvliedberg.nl


Indicatie extra spelen en leren (VVE)
Indien uw thuistaal niet de Nederlandse taal is en u een opleidingsniveau heeft van MBO 4 of lager, dan is het mogelijk om via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie extra spelen en leren VVE aan het vragen. Deze indicatie geeft uw kind recht op 8 uur extra peuterspeelzaal, betaald vanuit de gemeente. Mocht de indicatie toegekend zijn door het CJG, dan is het van belang dat u deze meeneemt naar de inschrijving.