OuderRaad (OR)

Alle ouders van de leerlingen van de Vliedberg vormen de leden van de Oudervereniging van Basisschool 'De Vliedberg'. De leden van de Oudervereniging kiezen een bestuur: de ouderraad, bestaande uit minimaal 5 en maximaal 15 leden.

Taken van de Ouderraad zijn o.a.: het beheer van de ouderbijdrage, de coördinatie van een aantal werkgroepen t.b.v. activiteiten in de school zoals festiviteiten, Kerstmis, Sinterklaas schoolreis, avondvierdaagse enz.

Er wordt ongeveer 1x per 6 weken vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is er ook een afvaardiging van het team aanwezig.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een Algemene Leden Vergadering georganiseerd. Bij deze vergadering zijn alle ouders welkom. Tijdens deze vergadering wordt de begroting besproken en kunnen ouders ook andere spelende zaken kwijt.

Ouderraad 2020-2021:
Danielle Amersfoort (Rochelle gr. 8B), Roos Cansever (Mikail gr. 5), Marga Broekhoven (Maris gr. 8A en Enna gr. 4), Esther v.d. Berg (Kas gr. 8B), Mike Lans (Quincy gr. 6 en Xavi gr. 1/2B), Keshia Beer (Mika gr. 1/2B), Tatjana Slegt (Elianah gr.3A, Jaliyah gr. 7, Alanah gr. 8), Sandra Zurhaar (Deayen gr. 4)
Namens het team: Sylvana Wijthoff (IB) en Patricia Driesman(directie)

Voorzitter: Sylvana Wijthoff
Penningmeester: Esther v.d. Berg

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl