OuderRaad (OR)

OuderRaad (OR)

Alle ouders van de leerlingen van de Vliedberg vormen de leden van de Oudervereniging van Basisschool "De Vliedberg". De leden van de Oudervereniging kiezen een bestuur: de ouderraad, bestaande uit minimaal 5 en maximaal 15 leden. Taken van de Ouderraad ...

Lees verder

MedezeggenschapsRaad (MR)

MedezeggenschapsRaad (MR)

Aan onze school is een door de wet voorgeschreven medezeggenschapsraad verbonden. Hierdoor kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming op school en het schoolbestuur. De MR kunt u enigszins vergelijken met de ondernem...

Lees verder


Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl