Visie & Identiteit

Visie & Identiteit

Onze missie is kernachtig samengevat in de volgende zin:  "Alle in het kind aanwezige talent tot ontwikkeling te laten komen, waarbij het kind beseft dat het een onderdeel is van een groter geheel." Visie op geloof De Vliedberg is een open ka...

Lees verder

Onderwijs

Wat maakt De Vliedberg nu De Vliedberg? Waarin verschilt deze school nu ten opzichte van de andere scholen? Dat kunt u op deze pagina terugvinden. Lekker Fit! schoolVanaf groep 3 krijgen de kinderen bij ons op school 3x in de week gymles van een vakdoc...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Voor alle groepen op De Vliedberg gelden de volgende schooltijden: Ochtend: 08:30 tot 12:00 uur (ma t/m vr) Middag: 13:15-15:15 uur (ma-di-do-vr) De schooldeur gaat 's ochtends 10 minuten eerder open voor de aanvang van de lestijden, zodat de kinde...

Lees verder

Absentie melden

Absentie melden

Het kan uiteraard altijd gebeuren dat uw kind ziek is. Wilt u dit dan vóór 08:30 uur melden via: 010 - 421 46 68. Voor afspraken bij o.a. de huisarst, tandarts, orthodontist vinden wij het prettig om dit uiterlijk 1 dag van te voren van u a...

Lees verder

Gym-, zwem- & schooltuintijden

Gym-, zwem- & schooltuintijden

Gym- & zwemtijden (grote gymzaal of zwembad Zevenkampse Ring) Groep 1-2a vr:  08:30 uur Groep 1-2b vr:  09:15 uur Groep 1-2c vr:  10:00 uur Groep 3 ma: 14:15 uur wo: 08:30 uur vr: 11:15 uur  Gro...

Lees verder

Vakanties & vrije dagen

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties 2017-2018 herstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017 kerstvakantie: 22! december 2017 t/m 5 januari 2018 voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018 Goede Vrijdag & Pasen: 30 maart t/m 2 april 2018 Koning...

Lees verder

Voorschoolse opvang (VSO)

Voorschoolse opvang (VSO)

Op onze school is er de mogelijkheid om uw kind voor aanvang van de lestijden alvast op school te laten komen in de Voorschoolse Opvang. Dit kan op zijn vroegst vanaf 07:30 uur en duurt tot de eerste bel van 08:20 uur. Daarna gaat uw kind naar het lokaal ...

Lees verder

Overblijven (TSO)

Overblijven (TSO)

Op onze school is er de mogelijkheid voor uw kind om tussen de middag te eten en spelen onder toezicht van volwassenen. Het overblijven of TussenSchoolse Opvang (TSO), gebeurt veelal in het eigen lokaal of een naastgelegen lokaal. Dit kan op de maan...

Lees verder

Peuterspeelzaal Toverberg

Peuterspeelzaal Toverberg

Binnen onze school is sinds januari 2015 een Peuterspeelzaal (PSZ) gevestigd: De Toverberg. Deze Peuterspeelzaal wordt geleid vanuit Kinderopvang Bij De Hand. Voor meer informatie over de Peuterspeelzaal kunt u deze link volgen.   Contactinformat...

Lees verder

Facebook

Facebook

De Vliedberg heeft ook een facebookpagina. U kunt deze via deze directe link bezoeken.

Lees verder

Privacy

Privacy

Sinds 25 mei 2018 wordt in Nederland de AVG gehandhaafd. Het bestuur van onze school, de RVKO, heeft voor alle scholen een privacyverklaring opgesteld die voor alle scholen geldt. U kunt deze via de volgende link vinden: https://www.rvko.nl/privacy....

Lees verder


Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl