Unity 99

Om te werken aan een optimale groepssfeer en werkklimaat hebben wij een samenwerking met Unity99. De kinderen krijgen tools aangereikt die kunnen helpen de juiste keuzes te maken. Keuzes die bijdragen aan eigen geluk en successen. Door groepen wekelijks trainingen aan te bieden en leerlingen preventief bewust te maken van de keuzes die zij dagelijks hebben op deze factoren, wordt bijgedragen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en veerkracht. De oosterse gevechtskunst ligt hieraan ten grondslag. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan wekelijks naar Unity99.