Documenten

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Anti-pestprotocol

Wij willen dat alle kinderen zich op onze school veilig en vertrouwd voelen. In dit anti-pestprotocol beschrijven we op welke manier leerkrachten, kinderen en ouders op onze school samen een veilig schoolklimaat realiseren.

Jaarplan

Ieder schooljaar verwezenlijken we een stukje van onze doelen. In het jaarplan is vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen we in het schooljaar 2024-2025 aan de slag gaan.

Pedagogisch beleidsplan de Toverberg

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning De Vliedberg kan bieden naast de verplichte basisondersteuning. Met de ingang van de nieuwe wet Passend Onderwijs is elke school verplicht zijn aanbod aan ondersteuning te beschrijven in een Schoolondersteuningsprofiel, oftewel het SOP.

Schoolplan

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Veiligheids- en gezondheidsplan de Toverberg

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van één of meerdere dagen verlof buiten onze studiedagen en vakanties is het noodzakelijk een aanvraagformulier in te vullen.

Verzuimprotocol

In dit protocol wordt beschreven hoe wij omgaan met leerlingen die (on)geoorloofd te laat komen en verzuimen.