Schooltijden

De Vliedberg heeft een continurooster.
Dit betekent dat de leerlingen met de leerkracht in de middagpauze op school lunchen. 

Voor de groepen 1 t/m 8 op De Vliedberg gelden de volgende schooltijden:

Dag

Tijd
Maandag

8:30 uur - 14:15 uur
Dinsdag

8:30 uur - 14:15 uur
Woensdag

8:30 uur - 12:30 uur
Donderdag

8:30 uur - 14:15 uur
Vrijdag

8:30 uur - 14:15 uur

De schooldeur gaat open om 8.20 uur, zodat alle leerlingen zelf rustig naar hun groep kunnen gaan.